Drie willekeurig gekozen stellingen uit de 12e editie van het jaarlijkse GT commissarissen benchmarkonderzoek waar we graag uw mening over horen! Dit onderzoek richt zich op de governance van organisaties in verschillende sectoren en focust vooral op de rol van commissaris/lid raad van toezicht hierin. Doel van het onderzoek is om zaken bespreekbaar te maken, ideeën aan te reiken en discussie te stimuleren. Discussie tussen betrokkenen in het governanceveld uit die verschillende sectoren maar ook zeker discussie tussen rvc en rvb binnen één organisatie. Kortom, een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de governance in het algemeen en die van het commissariaat in het bijzonder. Board in Balance (that’s us), is de onafhankelijke organisatie die het onderzoek vormgeeft en uitvoert, mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Grant Thornton. Onderwerpen zomer 2020 Deze zomer zijn we onder andere benieuwd hoe u aankijkt tegen het toekomstperspectief van uw organisatie, tegen de informatie¬voorziening, tegen de samenwerking tussen rvc en rvb en tegen de samenwerking binnen de rvc. Dit zijn vragen die we vaker aan de orde stellen. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe onderwerpen. Het gaat hierbij om: het vooroverleg van de rvc, effecten van corona/covid-19 op de agenda van de rvc, KPI’s op bepaalde aandachtsgebieden in relatie tot aansturing van de organisatie, tot (publieke) verantwoording en in relatie tot de beoordeling van de directie. En als altijd sluiten we af met een paar prikkelende stellingen. Voldoende stof tot nadenken en wellicht op tafel te leggen als u aanschuift bij uw eigen rvc/rvt denken wij! Ook directeuren, internal auditors en secretarissen van rvc’s worden weer van harte uitgenodigd hun mening te geven. Doe mee Hoe kunt u deelnemen? Of door middel van een online enquête of door middel van een persoonlijk interview. Als u wilt deelnemen via de online vragenlijst, vul dan uw emailadres in op de volgende website: Commissarissen Benchmarkonderzoek 2020. Binnen 24 uur ontvangt u van ons een link waarmee u het onderzoek kunt starten. Als u wilt deelnemen via een persoonlijk interview, stuur dan uw contactgege¬vens naar Dirk Jaap Klaassen (dirk-jaap.klaassen@boardinbalance.com). Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak voor een persoonlijk interview. Uiteraard wordt het onderzoek uitgevoerd op basis van anonimiteit. Resultaten zijn niet te herleiden naar de afzonderlijke respondenten. Tot en met 27 september kunt u deelnemen. Wat krijgt de deelnemer er voor terug?  worden gestimuleerd na te denken over hun eigen rolinvulling als bestuurder, commissaris, secretaris of internal auditor, al dan niet via een persoonlijk interview;  krijgen vragen voorgeschoteld die ook goed te gebruiken zijn als discussiepunt binnen de eigen rvc/rvt;  krijgen het onderzoeksrapport toegestuurd;  worden door Grant Thornton, de hoofdsponsor van het onderzoek uitgenodigd besloten bijeenkomsten bij te wonen voor de bespreking van de resultaten; en  maken kans op een gratis persoonlijke feedback, ter beschikking gesteld door Board in Balance. Uw antwoorden worden dan vergeleken met de betrokken benchmark en met u besproken.