Events

Zien we u ook op één of meer van de volgende bijeenkomsten, evenementen of presentaties?

Uitgesteld ivm corona. Digitale transformatie & de raad van commissarissen – een integraal perspectief

Datum: 8 december 2021

Tijd: 12:30 uur – 18 uur (middagprogramma)

Locatie: Hoofdkantoor ORTEC, Zoetermeer

Evenementen bij ORTEC

In deze nieuwe masterclass in samenwerking met ORTEC delen we kennis en inzichten over digitale transformatie gericht op de rol van de commissaris/toezichthouder.

Diensten

Ons werkterrein is corporate governance. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Referenties

Wat zeggen onze opdrachtgevers? Enkele quotes uit recente referenties over evaluaties

 • Board in Balance heeft ons terzijde gestaan met de evaluatie van de RvC en de werving van een tweetal nieuwe leden voor de RvC. Op basis van een grondige evaluatie zijn eerst de competenties van de zittende RvC als geheel inzichtelijk gemaakt en vervolgens zijn de gewenste profielen  van de nieuwe RvC leden ontstaan. In hun rol als regisseur, maar ook als tegenspeler, maakten Aalt en Dirk-Jaap Klaassen een heldere gap analyse van de RvC , gerelateerd aan de strategische ambities van het bedrijf en vergeleken met de benchmarks. Ook droeg Board in Balance een viertal kandidaten voor, passend in het gewenste profiel. Mede door de gedrevenheid van Board in Balance werd het intensieve traject in de gestelde tijd met succes doorlopen. Zij verdienen daarvoor onze aanbeveling.  
  Leo Nugteren
  lid RvC Ridder Holding Harderwijk B.V. en voormalig DGA (categorie familiebedrijf, profit)
 • Een heldere en gestructureerde aanpak bij de ondersteuning van onze zelfevaluatie. De individuele interviews met RvT-leden en bestuurder geven een scherp inzicht in zienswijze en verwachtingen. De mondelinge bespreking van de voornaamste conclusies en actiepunten is daarbij van toegevoegde waarde.
  Rob Stevens
  Voorzitter RvT philharmonie zuidnederland (categorie: cultuursector, non-profit)
 • Aalt Klaassen levert met zijn Board in Balance-aanpak een heel eigen benadering voor de zelfevaluatie door Raden van Commissarissen... De reflectie met anderen, de verschillen in het team en de verbeterwensen komen allemaal op tafel. Telkens voldoende stof om te verbeteren!  
  Guido van Woerkom
  Voorzitter RvC Ymere (categorie: Woningcorporatie)
 • De individuele interviews waren weliswaar intensief, maar op basis van die interviews zijn wél hele goede conclusies getrokken. Er was sprake van een goed kritisch oog en oor en er is ons een (w)aardige spiegel voor gehouden. Het inhoudelijke tegenspel was buitengewoon. En de manier waarop alles is en werd georganiseerd was ook “top”.
  Alof Wiechmann
  Voorzitter RvC National Academic & Veherex (categorie: groot niet-genoteerd)
 • Het werd een geanimeerd gesprek, gefaciliteerd door Board in Balance. Aan het eind van de ruim twee uur durende evaluatie werden de voornaamste conclusies mondeling samengevat. Een week later lag er een compleet verslag met actiepunten en afspraken. De RvT van het Longfonds kan Board in Balance van harte aanbevelen.
  Hans Stellingsma
  Voorzitter RvC Longfonds (categorie: Not-for-profit)
 • Zeer gestructureerde en complete inventarisatie van hoe wij als commissarissen elkaar(s functioneren) ervaren. Uitkomsten uit de zelfevaluatie waren soms confronterend voor de commissarissen, maar wel zeer leerzaam. Door Board in Balance zijn we daadwerkelijk een stap verder geholpen in de kwaliteit van ons functioneren.
  Ruben Peeters
  Voorzitter RvC Wonen Midden Delfland (categorie: woningcorporatie)

Lees de volledige referentiesSamenwerkingspartners

De volgende partners werken samen met Board in Balance.
Zij zijn betrokken bij ons onderzoek en/of we geven masterclasses en presentaties voor hun doelgroepen.