Events

Zien we u ook op één of meer van de volgende bijeenkomsten, evenementen of presentaties?

Stakeholdermanagement en de rol van de rvc

Datum: 12 december 2023
Tijd: 16:00 - 18:00
Locatie: Grant Thornton, De Passage 150, 1101 AX, Amsterdam
Evenementen bij Grant Thornton
pexels-eric-montanah-1350789

Wanneer interessant?

De resultaten van de 15e editie van het Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek laten zien dat het voor commissarissen geen uitgemaakte zaak is dat zij de wensen van de stakeholders voldoende kennen en dat het voor hen onvoldoende duidelijk is welke rol de rvc en de individuele commissaris daarin heeft. Terwijl het belang daarvan in de afgelopen jaren is toegenomen.

We gaan daarover graag met u in gesprek aan de hand van de volgende vragen:

 1. Is stakeholdermanagement (mede) een rvc-rol?
 2. Wat gebeurt er reeds vanuit de rvc qua stakeholderdialoog?
 3. Is een rol voor de rvc wenselijk? Denkt u hierbij aan de toezichtfunctie of de ambassadeursfunctie?
 4. Waar de ligt de grens, in hoeverre komen we op het terrein van de bestuurder?
 5. Kan de rvc überhaupt functioneren zonder stakeholderdialoog? En zo nee: is dan een gestructureerde aanpak (beleid) geen noodzaak?

Sprekers

 • Gastcommissaris Doede Vierstra. Doede is al jarenlang commissaris/toezichthouder. Zowel in de profit- als in de non-profitsector. Op dit moment is hij lid van de rvc van het Leiden Universitair Medisch Centrum, voorzitter van de rvt van KNGF geleidehonden, voorzitter van de rvc van Stedin, lid van de rvc van PGGM en sinds kort lid van de rvt van de Nederlandse Bachvereniging.
 • Gastcommissaris Joost van Loon. Joost is al jarenlang commissaris/toezichthouder. Op dit moment is hij voorzitter van de rvt van Blick op onderwijs. Daarnaast is hij onafhankelijk voorzitter College van Belanghebbenden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
 • Gastheer is Bart Jonker, CFO van Grant Thornton.

Diensten

Ons werkterrein is corporate governance. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Referenties

Wat zeggen onze opdrachtgevers? Enkele quotes uit recente referenties over evaluaties

 • Board in Balance heeft ons terzijde gestaan met de evaluatie van de RvC en de werving van een tweetal nieuwe leden voor de RvC. Op basis van een grondige evaluatie zijn eerst de competenties van de zittende RvC als geheel inzichtelijk gemaakt en vervolgens zijn de gewenste profielen  van de nieuwe RvC leden ontstaan. In hun rol als regisseur, maar ook als tegenspeler, maakten Aalt en Dirk-Jaap Klaassen een heldere gap analyse van de RvC , gerelateerd aan de strategische ambities van het bedrijf en vergeleken met de benchmarks. Ook droeg Board in Balance een viertal kandidaten voor, passend in het gewenste profiel. Mede door de gedrevenheid van Board in Balance werd het intensieve traject in de gestelde tijd met succes doorlopen. Zij verdienen daarvoor onze aanbeveling.  
  Leo Nugteren
  lid RvC Ridder Holding Harderwijk B.V. en voormalig DGA (categorie familiebedrijf, profit)
 • Een heldere en gestructureerde aanpak bij de ondersteuning van onze zelfevaluatie. De individuele interviews met RvT-leden en bestuurder geven een scherp inzicht in zienswijze en verwachtingen. De mondelinge bespreking van de voornaamste conclusies en actiepunten is daarbij van toegevoegde waarde.
  Rob Stevens
  Voorzitter RvT philharmonie zuidnederland (categorie: cultuursector, non-profit)
 • Aalt Klaassen levert met zijn Board in Balance-aanpak een heel eigen benadering voor de zelfevaluatie door Raden van Commissarissen... De reflectie met anderen, de verschillen in het team en de verbeterwensen komen allemaal op tafel. Telkens voldoende stof om te verbeteren!  
  Guido van Woerkom
  Voorzitter RvC Ymere (categorie: Woningcorporatie)
 • De individuele interviews waren weliswaar intensief, maar op basis van die interviews zijn wél hele goede conclusies getrokken. Er was sprake van een goed kritisch oog en oor en er is ons een (w)aardige spiegel voor gehouden. Het inhoudelijke tegenspel was buitengewoon. En de manier waarop alles is en werd georganiseerd was ook “top”.
  Alof Wiechmann
  Voorzitter RvC National Academic & Veherex (categorie: groot niet-genoteerd)
 • Het werd een geanimeerd gesprek, gefaciliteerd door Board in Balance. Aan het eind van de ruim twee uur durende evaluatie werden de voornaamste conclusies mondeling samengevat. Een week later lag er een compleet verslag met actiepunten en afspraken. De RvT van het Longfonds kan Board in Balance van harte aanbevelen.
  Hans Stellingsma
  Voorzitter RvC Longfonds (categorie: Not-for-profit)
 • Zeer gestructureerde en complete inventarisatie van hoe wij als commissarissen elkaar(s functioneren) ervaren. Uitkomsten uit de zelfevaluatie waren soms confronterend voor de commissarissen, maar wel zeer leerzaam. Door Board in Balance zijn we daadwerkelijk een stap verder geholpen in de kwaliteit van ons functioneren.
  Ruben Peeters
  Voorzitter RvC Wonen Midden Delfland (categorie: woningcorporatie)

Lees de volledige referentiesSamenwerkingspartners

De volgende partners werken samen met Board in Balance.
Zij zijn betrokken bij ons onderzoek en/of we geven masterclasses en presentaties voor hun doelgroepen.