Events

Zien we u ook op één of meer van de volgende bijeenkomsten, evenementen of presentaties?

De rvc, cybersecurity en NIS 2

Datum: 14 mei 2024
Tijd: 16:00 - 18:00
Locatie: Grant Thornton, De Passage 150, 1101 AX, Amsterdam
Evenementen bij Grant Thornton
pexels-eric-montanah-1350789

VNO-NCW West, Grant Thornton en Board in Balance nodigen u uit voor een ‘ronde tafel’-sessie over het functioneren van het commissariaat. We delen inzichten uit de meest recente commissarissen benchmarkonderzoeken. We focussen hierbij op cybersecurity.

Wanneer interessant?

Commissarissen zijn onder andere verantwoordelijk voor de continuïteit van de onderneming op lange termijn. Organisaties worden zowel maatschappelijk als op gebied van compliance (Network and Information Security richtlijn 2!) uitgedaagd steeds veiliger te opereren. Daarnaast is er de laatste jaren een geopolitieke dimensie bijgekomen. Dat kan een belangrijke reden zijn dat die continuïteit in gevaar komt. Veel interne bedrijfsinformatie is toegankelijk via het internet. Medewerkers komen van thuis en onderweg op uw bedrijfsnetwerk terecht en hebben toegang via allerlei apparaten. Software gaat allerlei verbindingen aan om data te kunnen integreren. Wellicht kunnen ook de klanten in ‘uw’ organisatie online diensten of services afnemen. Hoe houdt uw organisatie de deur gesloten voor hackers, maar het werk toegankelijk voor medewerkers, klanten en leveranciers? En welke rol heeft de rvc daarbij? Mocht er sprake zijn van een cyberaanval, ligt er dan in de organisatie een werkbare procedure gereed?

Voor wie?

Voor commissarissen/toezichthouders, raden van bestuur, secretarissen van rvc’s en rvb’s en internal auditors.

Wie presenteert?

 • Gastcommissie: Rudina de Lange. Zij is op dit moment commissaris bij familiebedrijf Mourik en bij farmaceut Aspen API Oss. Daarnaast zit ze in de raad van advies bij familiebedrijven Go-Tan en EuroSupport Catalysts en is zij voorzitter raad van advies bij softwarebedrijf Axini. In het verleden was ze jarenlang werkzaam als strategie adviseur in Duitsland.
 • Migiel de Wit-Beets, Partner Cyber Risk Grant Thornton praat ons bij over de laatste trends op het gebied van cybersecurity en over de stand van zaken met betrekking tot NIS 2.
 • Annemarie Jongerden, partner Grant Thornton, treedt op als gastvrouw
 • Vincent Wanders, algemeen bestuurslid bij VNO-NCW Metropool Amsterdam. Hij vervult sinds 2007 interim-functies en zelfstandige opdrachten op het gebied van strategie, compliance en financiën & controlling. Wanders is tevens actief als docent postmaster auditing aan Nyenrode Business Universiteit en de Vrije Universiteit, opleiding Compliance & Integriteit Management
 • Oscar Toebosch en Dirk-Jaap Klaassen van Board in Balance modereren en presenteren de resultaten van het onderzoek. Board in Balance is een onafhankelijke organisatie die evaluaties van raden van commissarissen en raden van toezicht begeleidt en onderzoek verricht naar governance. Daarnaast stelt Board in Balance profielen op van rvc’s en rvb’s en van aan te trekken individuele commissarissen.

Stakeholdermanagement en de rol van de rvc

Datum: 27 mei 2024
Tijd: 16:00 - 18:00
Locatie: Grant Thornton, Gedempte Zalmhaven 4e, 3011 BT, Rotterdam
Evenementen bij Grant Thornton
pexels-eric-montanah-1350789

Meer informatie volgt

De rvc, ESG en biodiversiteit

Datum: 13 juni 2024
Tijd: 16:00 - 18:00
Evenementen bij Grant Thornton
pexels-eric-montanah-1350789

Meer informatie volgt

Diensten

Ons werkterrein is corporate governance. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Referenties

Wat zeggen onze opdrachtgevers? Enkele quotes uit recente referenties over evaluaties

 • Board in Balance heeft ons terzijde gestaan met de evaluatie van de RvC en de werving van een tweetal nieuwe leden voor de RvC. Op basis van een grondige evaluatie zijn eerst de competenties van de zittende RvC als geheel inzichtelijk gemaakt en vervolgens zijn de gewenste profielen  van de nieuwe RvC leden ontstaan. In hun rol als regisseur, maar ook als tegenspeler, maakten Aalt en Dirk-Jaap Klaassen een heldere gap analyse van de RvC , gerelateerd aan de strategische ambities van het bedrijf en vergeleken met de benchmarks. Ook droeg Board in Balance een viertal kandidaten voor, passend in het gewenste profiel. Mede door de gedrevenheid van Board in Balance werd het intensieve traject in de gestelde tijd met succes doorlopen. Zij verdienen daarvoor onze aanbeveling.  
  Leo Nugteren
  lid RvC Ridder Holding Harderwijk B.V. en voormalig DGA (categorie familiebedrijf, profit)
 • Een heldere en gestructureerde aanpak bij de ondersteuning van onze zelfevaluatie. De individuele interviews met RvT-leden en bestuurder geven een scherp inzicht in zienswijze en verwachtingen. De mondelinge bespreking van de voornaamste conclusies en actiepunten is daarbij van toegevoegde waarde.
  Rob Stevens
  Voorzitter RvT philharmonie zuidnederland (categorie: cultuursector, non-profit)
 • Aalt Klaassen levert met zijn Board in Balance-aanpak een heel eigen benadering voor de zelfevaluatie door Raden van Commissarissen... De reflectie met anderen, de verschillen in het team en de verbeterwensen komen allemaal op tafel. Telkens voldoende stof om te verbeteren!  
  Guido van Woerkom
  Voorzitter RvC Ymere (categorie: Woningcorporatie)
 • De individuele interviews waren weliswaar intensief, maar op basis van die interviews zijn wél hele goede conclusies getrokken. Er was sprake van een goed kritisch oog en oor en er is ons een (w)aardige spiegel voor gehouden. Het inhoudelijke tegenspel was buitengewoon. En de manier waarop alles is en werd georganiseerd was ook “top”.
  Alof Wiechmann
  Voorzitter RvC National Academic & Veherex (categorie: groot niet-genoteerd)
 • Het werd een geanimeerd gesprek, gefaciliteerd door Board in Balance. Aan het eind van de ruim twee uur durende evaluatie werden de voornaamste conclusies mondeling samengevat. Een week later lag er een compleet verslag met actiepunten en afspraken. De RvT van het Longfonds kan Board in Balance van harte aanbevelen.
  Hans Stellingsma
  Voorzitter RvC Longfonds (categorie: Not-for-profit)
 • Zeer gestructureerde en complete inventarisatie van hoe wij als commissarissen elkaar(s functioneren) ervaren. Uitkomsten uit de zelfevaluatie waren soms confronterend voor de commissarissen, maar wel zeer leerzaam. Door Board in Balance zijn we daadwerkelijk een stap verder geholpen in de kwaliteit van ons functioneren.
  Ruben Peeters
  Voorzitter RvC Wonen Midden Delfland (categorie: woningcorporatie)

Lees de volledige referentiesSamenwerkingspartners

De volgende partners werken samen met Board in Balance.
Zij zijn betrokken bij ons onderzoek en/of we geven masterclasses en presentaties voor hun doelgroepen.