• Bart Jonker, CFO van Grant Thornton en buitengewoon betrokken bij het stimuleren van good governance, treedt op als gastheer.
  • Esther Wolfs is partner van Grant Thornton Impact House en deelt haar expertise vanuit haar rol als voortrekker op het gebied van biodiversiteit en milieu-impact op nationaal en internationaal niveau. Zij ontwikkelt al jarenlang diepgaand de ‘business case for nature’. Esther stelt de waarde en afhankelijkheden van ecosysteemdiensten vast en zorgt daarmee voor betere besluitvorming en samenwerking door bedrijven, overheden, onderzoekers en natuurbeschermingsorganisaties.
  • Piet Sprengers is dé aanjager van verduurzaming. Hij houdt zich al zijn hele carrière bezig met de positieve invloed van geld op duurzaamheid. Zo was hij oprichter van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Inmiddels werkt hij namens ASN Bank al bijna 15 jaar op een creatieve manier aan een positieve invloed op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Zo stond hij aan de wieg van de klimaatneutraliteit van de bank en haar beleggingsfondsen.